Bofor Rüzgar Skalası
Denizlerin insanlık için ne derece önemli olduğu uzun yıllar öncesinden beri bilinmektedir. Gerek avcılık kaynakları yönünden, gerek ticari veya keşif amaçlı olsun insanlar denizlerden çeşitli yararlanma yolları bulmuştur. Denizciliğin gelişmeye başladığı 18. ve 19.yy larda henüz gelişmiş makineler, ölçüm cihazları bulunmamaktaydı. Seyir güvenliği gibi durumlar için hava olayları ve rüzgarın şiddetinin bilinmesi son derece önemliydi. Bunun için tüm dünyada kabul görülen ortak bir sistem geliştirildi. Bu sistem tamamen gözlemlere dayalı olarak yapılmaktadır. Rüzgar ve deniz durumunu görsel olarak belirleyen skalaya Bofor Skalası denir.

Bofor Skalası Nedir?

Bofor skalası 13 farklı rüzgar şiddetinin deniz üzerinde dalgaların hareketiyle, karalarda meydana getirdiği etki gibi görsel kıyaslamalara dayanan bir rüzgar hızı ölçüm cetvelidir. 1805 yılında çok ünlü bir denizci olan Sir Kaptan Francis Beaufort tarafından geliştirilmiştir. Deniz bilimci (Hydrographer) olan Sir Francis Beaufort (27 Mayıs 1774 – 17 Aralık 1857) İrlanda’ da doğmuştur. İngiliz kraliyet donanmasında görev almıştır ve sonra kaptanlığa terfi etmiş tarihte denizcilik açısından çok önemli birisidir. Bofor skalası günümüzde gelişmiş rüzgar hızı ölçüm aletleri (Anemometre) geliştirilmesine rağmen denizciler tarafından kullanılmaktadır. Gözleme dayalı kolay bir tahmin metodu olması ve dalgaların boylarına, gökyüzünün kapalı olması gibi durumlara bağlı sayılar belirlenmiştir. Rüzgar hızı knot olarak hesaplanır.


1 Knot = 1. 852 Km/h = 1 Deniz mili.

Bofor Ölçek No. Rüzgar Hızı(Knot) Durum
0 0 Sakin – Deniz dümdüz.
1 1-3 Esinti – Çok küçük dalgacıklar.
2 4-6 Hafif rüzgar – Küçük belirgin dalgacıklar.
3 7-10 Tatlı rüzgar – Dalgacık tepeleri kırılmaya başlar.
4 11-16 Orta rüzgar – Küçük dalgalar büyür.
5 17-21 Sert rüzgar – Tepeleri beyaz, köpüren 3 metreyi aşan dalgalar, oluşur.
6 22-27 Kuvvetli rüzgar – Büyük dalgalar oluşur.
7 28-33 Hafif fırtına – Deniz kabarmaya başlar.
8 34-40 Fırtına – 7m civarında yüksek dalgalar oluşur.
9 41-47 Kuvvetli fırtına – Yüksek dalga tepeleri yuvarlanmaya başlar.
10 48-55 Tam fırtına – 12 m ye kadar yüksek dalgalar gözlenir, deniz genellikle beyaz görünür.
11 56-63 Çok şiddetli fırtına – (11 – 15m dalga boyu)
12 64 ve üzeri Kasırga – Gökyüzü köpükle kaplanır, görüş mesafesi çok düşer 14 m’ den büyük dalgalar görülmektedir.


Bofor skalası yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi gözlemlere dayalıdır ve denizcilikte seyir güvenliği için gerekli rüzgar hızını tahmin etmede kullanılan çok önemli bir ölçüm yöntemidir.